Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

Martin Miller

Generálny riaditeľ

Martin je generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od roku 2002, a od roku 2016 do konca júla 2019 pôsobil zároveň aj ako generálny riaditeľ spoločnosti UPC Česká republika a súčasne bol zodpovedný za riadenie spojenej prevádzky UPC v Českej republike a na Slovensku.


Martin pracuje v telekomunikačnom odvetví viac ako 20 rokov. Do spoločnosti, ktorá bola predchodcom UPC BROADBAND SLOVAKIA, nastúpil v roku 1997. V rokoch 1999 – 2002 zastával pozíciu riaditeľa obchodu a marketingu. V roku 2002 sa stal generálnym riaditeľom UPC BROADBAND SLOVAKIA. Ešte pred svojim nástupom do UPC viedol podnikateľské aktivity v oblasti medzinárodného obchodu.


V pozícii generálneho riaditeľa aplikuje moderné praktiky v oblasti zákazníckej skúsenosti. Vo svojej práci využíva koučingové techniky, vďaka ktorým identifikuje a pomáha rozvíjať osobnostný potenciál svojich kolegov.


Martin vyštudoval právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom International Couching Federation. Je ženatý, má 3 deti a plynule hovorí po anglicky, nemecky a rusky.

Chief Financial Officer (CFO)

Peter Ďurka

Chief Financial Officer

Peter Ďurka pôsobí ako Chief Financial Officer (CFO) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od 1.8.2019. V spoločnosti UPC na Slovensku pracuje od 1.4.2019, keď nastúpil v pozícii Finančného manažéra.

Zodpovedá za celkové finančné riadenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, vrátane vedenia oddelení Accounting & Reporting, Billing & Collection, Property, Facility & Fleet a Procurement.

 

Peter v minulosti pôsobil ako finančný riaditeľ významného IT distribútora ASBIS SK a má viac než dvadsaťročnú skúsenosť z oblasti riadenia financií. Vo svojom voľnom čase sa rád venuje turistike a lyžovaniu.

Riaditeľ pre technológie a inovácie

Branislav Forgáč

Riaditeľ pre technológie a inovácie

Branislav je riaditeľom pre technológie a inovácie (T&I) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA. V spoločnosti pôsobí od jej vzniku v roku 1997, najprv ako vedúci výstavby, neskôr ako prevádzkový riaditeľ. V tejto pozícii výrazne prispel k rozširovaniu sietí na Slovensku a uvádzaniu nových služieb - vysokorýchlostného internetu na platforme DOCSIS, digitálnej televízie na báze DVB-C aj IP TV, hlasových služieb a ďaľších služieb v segmente B2C aj B2B.

 

V rokoch 2016 až 2019 pracoval na pozícii technického riaditeľa pre Českú a Slovenskú republiku, následne ako viceprezident pre prístupové siete (Access deployment) pre krajiny východnej Európy -Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko. V sučasnosti vo svojej pozícii zodpovedá za riadenie prevádzky sietí, za výstavbu a investície a IT oddelenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

Manažérka HR oddelenia

Naďa Repáňová

Manažérka HR oddelenia

Naďa pôsobí ako manažérka HR oddelenia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od novembra 2018. V minulosti pôsobila v oblasti HR v poisťovníctve v spoločnosti KOOPERATIVA Vienna Insurance Group, ako právnik oddelenia ľudských zdrojov a následne ako vedúca personálneho oddelenia. Odtiaľ sa presunula do energetickej spoločnosti General Electric, najskôr ako HR Business Partner pre Slovensko a neskôr ako HR Manager pre Českú republiku a Slovensko.


Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Manažérka Právneho oddelenia

Eva Mojžišová

Manažérka Právneho oddelenia

Eva pôsobí ako manažérka právneho oddelenia a General Counsel spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od novembra 2018. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2002 pôsobila ako advokátka.


Okrem výkonu advokátskej praxe samostatne, alebo ako externý spolupracovník zahraničnej advokátskej kancelárie, pôsobila tiež päť rokov ako vedúca právneho oddelenia spoločnosti Sky Europe Airlines. Je tiež úradnou prekladateľkou z anglického jazyka.

Manažér pre komunikáciu a sociálne médiá

Jaroslav Kolár

Manažér pre komunikáciu a sociálne médiá

Jaroslav pôsobí v spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od roku 2005 ako hovorca spoločnosti, a v období rokov 2016-2019 bol zodpovedný tiež za externú a internú komunikáciu aj v spoločnosti UPC v Českej republike. V spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA má od novembra 2018 na starosti externú a internú komunikáciu, ako aj komunikáciu spoločnosti prostredníctvom sociálnych médií.


Je absolventom Žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V minulosti pôsobil ako spravodajca v tlačovej agentúre SITA, hovorca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a v PR agentúre.