Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

Martin Miller

Generálny riaditeľ

Martin je generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od roku 2002, a od roku 2016 do konca júla 2019 pôsobil zároveň aj ako generálny riaditeľ spoločnosti UPC Česká republika a súčasne bol zodpovedný za riadenie spojenej prevádzky UPC v Českej republike a na Slovensku.


Martin pracuje v telekomunikačnom odvetví viac ako 20 rokov. Do spoločnosti, ktorá bola predchodcom UPC BROADBAND SLOVAKIA, nastúpil v roku 1997. V rokoch 1999 – 2002 zastával pozíciu riaditeľa obchodu a marketingu. V roku 2002 sa stal generálnym riaditeľom UPC BROADBAND SLOVAKIA. Ešte pred svojim nástupom do UPC viedol podnikateľské aktivity v oblasti medzinárodného obchodu.


V pozícii generálneho riaditeľa aplikuje moderné praktiky v oblasti zákazníckej skúsenosti. Vo svojej práci využíva koučingové techniky, vďaka ktorým identifikuje a pomáha rozvíjať osobnostný potenciál svojich kolegov.


Martin vyštudoval právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom International Couching Federation. Je ženatý, má 3 deti a plynule hovorí po anglicky, nemecky a rusky.

Chief Financial Officer (CFO)

Iulia Furdean 

Chief Financial Officer

Iulia Furdean pôsobí ako Chief Financial Officer (CFO) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od 1.2.2021. Zodpovedá za celkové finančné riadenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, vrátane vedenia oddelení Accounting & Reporting, Billing & Collection, Property, Facility & Fleet a Procurement.

 

Iulia pôsobí v Liberty Global, materskej spoločnosti UPC, od roku 2018. Počas tohto obdobia viedla rôznorodé audity v rámci prevádzok spoločnosti a mala významnú úlohu pri zdokonaľovaní strategického prístupu, do ktorého priniesla širšie príležitosti a vylepšenia. Pred príchodom do Liberty Global pôsobila v skupine EY Assurance Services, kde získala cenné skúsenosti a taktiež kvalifikáciu Chartered Accountancy.

Riaditeľ pre technológie a inovácie

Branislav Forgáč

Riaditeľ pre technológie a inovácie

Branislav je riaditeľom pre technológie a inovácie (T&I) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA. V spoločnosti pôsobí od jej vzniku v roku 1997, najprv ako vedúci výstavby, neskôr ako prevádzkový riaditeľ. V tejto pozícii výrazne prispel k rozširovaniu sietí na Slovensku a uvádzaniu nových služieb - vysokorýchlostného internetu na platforme DOCSIS, digitálnej televízie na báze DVB-C aj IP TV, hlasových služieb a ďaľších služieb v segmente B2C aj B2B.

 

V rokoch 2016 až 2019 pracoval na pozícii technického riaditeľa pre Českú a Slovenskú republiku, následne ako viceprezident pre prístupové siete (Access deployment) pre krajiny východnej Európy -Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko. V sučasnosti vo svojej pozícii zodpovedá za riadenie prevádzky sietí, za výstavbu a investície a IT oddelenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

Manažérka HR a právneho oddelenia

Eva Mojžišová

Manažérka HR a právneho oddelenia

Eva pôsobí ako manažérka HR a Právneho oddelenia a General Counsel spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od novembra 2018. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2002 pôsobila ako advokátka.


Okrem výkonu advokátskej praxe samostatne, alebo ako externý spolupracovník zahraničnej advokátskej kancelárie, pôsobila tiež päť rokov ako vedúca právneho oddelenia spoločnosti Sky Europe Airlines. Je tiež úradnou prekladateľkou z anglického jazyka.

Manažér pre programming a komunikáciu

Jaroslav Kolár

Manažér pre komunikáciu a sociálne médiá

Jaroslav pôsobí v spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od roku 2005, od marca 2020 ako manažér pre programming a komunikáciu. Od začiatku svojho pôsobenia v UPC zastával rolu hovorcu spoločnosti, a v období rokov 2016-2019 bol zodpovedný tiež za externú a internú komunikáciu aj v spoločnosti UPC v Českej republike.


Je absolventom Žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V minulosti pôsobil ako spravodajca v tlačovej agentúre SITA, hovorca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a v PR agentúre.