Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

Martin Miller
Generálny riaditeľ

Od 1. apríla 2016 sa stal generálnym riaditeľom pre UPC Česká republika a UPC BROADBAND SLOVAKIA a vo svojej pozícii je zodpovedný za integráciu oboch spoločností.

 

Martin Miller pracuje v telekomunikačnom odvetví viac ako 19 rokov. Do spoločnosti, ktorá bola predchodcom UPC BROADBAND SLOVAKIA, nastúpil v roku 1997. V rokoch 1999 – 2002 zastával pozíciu riaditeľa obchodu a marketingu. V roku 2002 sa stal generálnym riaditeľom UPC BROADBAND SLOVAKIA. Ešte pred svojim nástupom do UPC viedol podnikateľské aktivity v oblasti medzinárodného obchodu.

 

V pozícii generálneho riaditeľa aplikuje moderné praktiky v oblasti zákazníckej skúsenosti. Vo svojej práci využíva koučingové techniky, vďaka ktorým identifikuje a pomáha rozvíjať osobnostný potenciál svojich kolegov.

 

Martin vyštudoval právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom International Couching Federation. Je ženatý, má 3 deti a plynule hovorí po anglicky, nemecky a rusky.

Finančný riaditeľ

Petr Procházka
Finančný riaditeľ

Petr prišiel do českej prevádzky UPC zo spoločnosti Ernst and Young, v ktorej pôsobil desať rokov na rôznych pozíciách. Vyštudoval pražskú Vysokú Školu Ekonomickú a taktiež University of New York v Prahe.

 

Petr je certifikovaný audítor s členstvom v 1) Asociácii certifikovaných účtovníkov v Glasgowe; 2) v CFA Institut v Charlottesville v USA; 3) v Českom inštitúte účtovníkov a 4) v Českej audítorskej komore.

Riaditeľka právnych a vonkajších vzťahov, HR riaditeľka

Tereza Rychtaříková
Riaditeľka právnych a vonkajších vzťahov

Tereza pracuje v českej prevádzke UPC od roku 2010. Do UPC nastúpila na Právne oddelenie, kde sa neskôr stala manažérkou pre reguláciu, a následne viedla právny tím na pozícii Legal Director. Od augusta 2018 tiež zastáva pozíciu HR riaditeľky pre Českú a Slovenskú republiku.

 

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

 

V minulosti pôsobila na právnych oddeleniach spoločnosti Telefónica O2 či v Českých Rádiokomunikáciach. Od januára 2016 sa stala riaditeľkou právnych a vonkajších vzťahov a je taktiež konateľkou českej prevádzky UPC, zodpovednou za právne oddelenie a komunikácii so štátnou správou.

Marketingový riaditeľ UPC

Jan Kohout
Marketingový riaditeľ UPC

Jan Kohout pracuje v českej prevádzke UPC od roku 2013, zastával pozíciu produktového riaditeľa a riaditeľa segmentového marketingu. V minulosti pôsobil v manažérskych marketingových pozíciách v spoločnostiach O2 Česká republika a GTS Novera.

Riaditeľ pre značku a komunikáciu UPC

Karel Smrž
Riaditeľ pre značku a komunikáciu UPC

Karel Smrž prišiel do českej prevádzky UPC na začiatku roku 2014 a postupne zastával pozíciu riaditeľa marketingovej komunikácie a riaditeľa pre značku a zákaznícku skúsenosť. Skúsenosti má tiež z komunikačnej agentúry Ogilvy, ešte predtým pracoval pre Vodafone a mobilného operátora Bite, ktorý pôsobí v Litve a Lotyšsku.

 

Do jeho kompetencie patrí oddelenie Customer Experience, odd. Marketingovej komunikácie pre rezidenčný a biznis segment, Interná komunikácia, PR a Prieskum trhu.

Riaditeľ pre projekty a stratégie

Pavel Škarda
Riaditeľ pre projekty a stratégie

Pavel zastával v českej prevádzke UPC celý rad pozícií v oblasti starostlivosti zákazníkov. Začínal v roku 2004 ako operátor call-centra v spoločnosti Karneval. Následne prešiel pozíciami technického školiteľa a manažéra v rôznych oddeleniach zákazníckeho centra a od roku 2009 zastával pozíciu Planning & Reporting manažéra.

 

Počas svojho pôsobenia v UPC sa podieľal na implementácii všetkých dôležitých projektov v rámci firmy (napr. uvedenie klientskej podpory pri službe digitálnej TV, zlúčenia UPC Česká republika so spoločnosťou Karneval, a implementácii a migrácii interných systémov).

 

Od roku 2015 zastáva pozíciu Riaditeľ pre projekty a stratégie a má na starosti riadenie a implementáciu všetkých strategických projektov v spoločnosti. Zároveň sa podieľa na obchodnej stratégii UPC a adaptácii korporátnych projektov.

Riaditeľ UPC Business

Marián Holý
Riaditeľ UPC Business

Marián bol vo februári 2016 menovaný za Riaditeľa UPC Business v českej pobočke UPC, kde zastrešuje celé B2B oddelenie, vrátane Wholesale a B2B operations. Do českej pobočky UPC prišiel z O2, kde riadil tím B2B segmentového marketingu.

 

V oblasti B2B a telekomunikácií má Marián bohaté skúsenosti taktiež zo svojho pôsobenia v spoločnostiach Slovak Telecom, Orange a konzultantskej spoločnosti Capgemini.

Riaditeľ predaja a starostlivosti o zákazníkov

Patrick Bodinoli
Riaditeľ predaja a starostlivosti o zákazníkov

Patrick prišiel do spojenej prevádzky UPC zo švajčiarskej sesterskej spoločnosti UPC Cablecom, v ktorej zastával rôzne manažérske pozície v oblasti marketingu, zákaznickej starostlivosti a predaja.

 

Po spojení prevádzok UPC v Českej republike a na Slovensku sa stal súčasťou top manažmentu a zastáva funkciu riaditeľa predaja a starostlivosti o zákazníkov.

 

Vo svojej pozícii využije skúsenosti z telekomunikačného sektoru a spotrebiteľských trhov. Patrick vyštudoval ekonomickú a obchodnú administratívu vo Švajčiarsku.

Riaditeľ pre technológie a inovácie

Branislav Forgáč
Riaditeľ pre technológie a inovácie

V spoločnosti UPC na Slovensku pôsobí od jej vzniku v roku 1997. Zastával pozíciu vedúceho a neskôr riaditeľa výstavby. Následne sa stal prevádzkovým riaditeľom, a v tejto pozícii výrazne prispel k uvedeniu vysoko-rýchlostného internetu, digitálnej televízie a hlasových služieb na platforme DOCSIS na Slovensku. Ďalšie skúsenosti získal na pozícii riaditeľa segmentu B2B a viceprezidenta pre sieť a technológie.

 

V spojenej prevádzke UPC v Českej republike a na UPC Slovensku sa stal súčasťou top manažmentu a zastáva pozíciu riaditeľa pre technológie a inovácie.

Riaditeľ pre Customer Value Management (CVM)

Clemens Kruse
Riaditeľ pre CVM

Clemens pôsobil 5 rokov v UPC v Rakúsku, a následne 2 roky v sídle materskej spoločnosti Liberty Global v Amsterdame ako riaditeľ oddelenia "Go to Market". Podieľal sa na rôznych projektoch súvisiacich s video službami, vrátane uvedenia služby Horizon Go a Horizon TV v Nemecku a Poľsku.

 

V marci 2015 nastúpil do pozície riaditeľa predaja a marketingu v prevádzke UPC na Slovensku. V spojenej prevádzke UPC v Česku a na Slovensku sa stal členom top manažmentu, najprv ako riaditeľ pre výstavbu a od 1.7.2017 prevzal riadenie CVM (Customer Value Management). Do spojenej spoločnosti prináša rozsiahle skúsenosti z biznisu, produktových a právnych oblastí, a najmä cenné know-how z uvádzania nových služieb a rozširovania siete.

 

Clemens je pôvodom z Rakúska, hovorí plynule nemecky a anglicky.