Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

Martin Miller

Generálny riaditeľ

Martin je generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od roku 2002, a od roku 2016 pôsobí zároveň aj ako generálny riaditeľ spoločnosti UPC Česká republika. Od apríla 2016 je zodpovedný za prevádzku obidvoch spoločností.


Martin pracuje v telekomunikačnom odvetví viac ako 20 rokov. Do spoločnosti, ktorá bola predchodcom UPC BROADBAND SLOVAKIA, nastúpil v roku 1997. V rokoch 1999 – 2002 zastával pozíciu riaditeľa obchodu a marketingu. V roku 2002 sa stal generálnym riaditeľom UPC BROADBAND SLOVAKIA. Ešte pred svojim nástupom do UPC viedol podnikateľské aktivity v oblasti medzinárodného obchodu.


V pozícii generálneho riaditeľa aplikuje moderné praktiky v oblasti zákazníckej skúsenosti. Vo svojej práci využíva koučingové techniky, vďaka ktorým identifikuje a pomáha rozvíjať osobnostný potenciál svojich kolegov.


Martin vyštudoval právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom International Couching Federation. Je ženatý, má 3 deti a plynule hovorí po anglicky, nemecky a rusky.

Chief Financial Officer (CFO)

Peter Ďurka

Chief Financial Officer

Peter Ďurka pôsobí ako Chief Financial Officer (CFO) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od 1.8.2019. V spoločnosti UPC na Slovensku pracuje od 1.4.2019, keď nastúpil v pozícii Finančného manažéra.

Zodpovedá za celkové finančné riadenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, vrátane vedenia oddelení Accounting & Reporting, Billing & Collection, Property, Facility & Fleet a Procurement.

 

Peter v minulosti pôsobil ako finančný riaditeľ významného IT distribútora ASBIS SK a má viac než dvadsaťročnú skúsenosť z oblasti riadenia financií. Vo svojom voľnom čase sa rád venuje turistike a lyžovaniu.

Chief Commercial Officer (CCO)

Clemens Kruse

Chief Commercial Officer

Clemens pôsobí ako Chief Commercial Officer v spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od novembra 2018. Do spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA nastúpil v marci 2015 do pozície riaditeľa predaja a marketingu. Následne, v spojenej prevádzke UPC v Česku a na Slovensku, sa stal členom top manažmentu, najprv ako riaditeľ pre výstavbu, a od 1.7.2017 prevzal riadenie oddelenia CVM (Customer Value Management).


Clemens pôsobil 5 rokov v spoločnosti UPC v Rakúsku, a následne 2 roky v sídle materskej spoločnosti Liberty Global v Amsterdame ako riaditeľ oddelenia "Go to Market". Podieľal sa na rôznych projektoch súvisiacich s video službami, vrátane uvedenia služby Horizon Go a Horizon TV v Nemecku a Poľsku. Clemens je pôvodom z Rakúska, hovorí plynule nemecky a anglicky.

Riaditeľ pre technológie a inovácie

Branislav Forgáč

Riaditeľ pre technológie a inovácie

Branislav je riaditeľom pre technológie a inovácie (T&I) spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, v ktorej pôsobí od jej vzniku v roku 1997. Zastával pozíciu vedúceho a neskôr riaditeľa výstavby. Následne sa stal prevádzkovým riaditeľom, a v tejto pozícii výrazne prispel k uvedeniu vysoko-rýchlostného internetu, digitálnej televízie a hlasových služieb na platforme DOCSIS na Slovensku. Ďalšie skúsenosti získal na pozícii riaditeľa segmentu B2B a viceprezidenta pre sieť a technológie.

 

Súbežne so svojou rolou v spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, je taktiež zodpovedný za riadenie Sekcie prístupových sietí (Access) v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a Poľsku.

Manažérka HR oddelenia

Naďa Repáňová

Manažérka HR oddelenia

Naďa pôsobí ako manažérka HR oddelenia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od novembra 2018. V minulosti pôsobila v oblasti HR v poisťovníctve v spoločnosti KOOPERATIVA Vienna Insurance Group, ako právnik oddelenia ľudských zdrojov a následne ako vedúca personálneho oddelenia. Odtiaľ sa presunula do energetickej spoločnosti General Electric, najskôr ako HR Business Partner pre Slovensko a neskôr ako HR Manager pre Českú republiku a Slovensko.


Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Manažérka Právneho oddelenia

Eva Mojžišová

Manažérka Právneho oddelenia

Eva pôsobí ako manažérka právneho oddelenia a General Counsel spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od novembra 2018. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2002 pôsobila ako advokátka.


Okrem výkonu advokátskej praxe samostatne, alebo ako externý spolupracovník zahraničnej advokátskej kancelárie, pôsobila tiež päť rokov ako vedúca právneho oddelenia spoločnosti Sky Europe Airlines. Je tiež úradnou prekladateľkou z anglického jazyka.

Manažér pre komunikáciu a sociálne médiá

Jaroslav Kolár

Manažér pre komunikáciu a sociálne médiá

Jaroslav pôsobí v spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA od roku 2014 ako hovorca spoločnosti, a od roku 2016 je zodpovedný za externú a internú komunikáciu aj v spoločnosti UPC v Českej republike. V spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA má od novembra 2018 na starosti externú a internú komunikáciu, ako aj komunikáciu spoločnosti prostredníctvom sociálnych médií.

 

Je absolventom Žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V minulosti pôsobil ako spravodajca v tlačovej agentúre SITA, hovorca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a v PR agentúre.