Novinky > 2017 > Novinka

 
 

Ďalšie programy Českej televízie v HD rozlíšení

Od 22.11 dopĺňame ponuku programov Českej televízie o ďalšie 2 HD programy: ČT 24 HD a ČT :D HD / ČT art HD.

 

 

 

Klienti s Horizon Media Boxom zaznamenajú zmenu automaticky na pozíciách 52 a 53. Klientom s ostatnými zariadeniami a CA modulmi odporúčame preladenie staníc podľa nižšie uvedených inštrukcií. Od 24.11.2016 bude zmena HD verzií programov dostupná aj v aplikácii Horizon Go.

 

Postup pre klientov s vlastnými TV zariadeniami a CA modulmi:

 

Všetky HD programy Českej televízie sú prenášané v jednom multiplexe na 594 MHz, SP 6900, QAM 256 a to vrátane všetkých dostupných služieb ČT: zvuku Dolby Digital, možnosť prepnutia na originálny zvuk (stereo), pokiaľ je vysielaný, Audio Description (AD): zvukový popis pre osoby s poruchou zraku, digitálnymi titulkami a podobne. Zaradením HD verzií ČT 24 a ČT :D / ČT art dôjde k týmto zmenám:

 

  • ČT 24 HD nahradí TV Barrandov
  • ČT :D HD / ČT art HD nahradí Barrandov Plus
  • všetky programy Barrandov budú dostupné na 530 MHz, SR 6900, na pozíciách 64-66, na mieste pôvodných SD programov Discovery
  • automatické ladenie neodporúčame, iba manuálne doladenie na frekvenciách 594 a 530 MHz.

 

Vaše UPC