Linka pre nahlasovanie porušení pravidiel

Tento formulár neslúži na podávanie reklamácií. V prípade reklamácií týkajúcich sa našich služieb alebo v prípade požiadaviek týkajúcich sa zákazníckeho servisu, použite prosím kontaktné údaje uvedené v sekcii Kontaktujte UPC.

 

V spoločnosti UPC kladieme veľký dôraz na transparentnosť našich aktivít a zároveň zachovávame diskrétnosť vo veciach, ktoré si to vyžadujú. Preto poskytujeme možnosť oznamovania protispoločenskej činnosti všetkým zamestnancom, súčasným aj bývalým, ako aj tretím stranám spolupracujúcim s Liberty Global. Tento mechanizmus umožňuje každej osobe pri úplnom zachovaní anonymity nahlásiť akékoľvek podozrenie z neetickej činnosti, ktorá si vyžaduje prešetrenie.

 

Akákoľvek situácia, v ktorej zamestnanec, spolupracovník alebo obchodný partner identifikuje alebo má podozrenie na činnosť, ktorá porušuje Kódex správania spoločnosti Liberty Global alebo akýkoľvek príslušný právny predpis, pravidlo alebo nariadenie, by mala byť nahlásená čo najskôr.

 

Hlásenia by sa mali podávať prostredníctvom špeciálneho portálu, spravovaného nezávislým externým subjektom a dostupného 24 hodín denne. Každý príspevok je smerovaný na oddelenie Liberty Global pre dodržiavanie pravidiel, ktoré ho následne pridelí príslušnému tímu na prijatie zodpovedajúceho opatrenia.