Liberty global - Materská spoločno

Liberty Global je najväčším svetovým medzinárodným poskytovateľom televíznych a širokopásmových služieb, ktoré prevádzkuje vo viac ako 30 krajinách Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku. Liberty Global neustále investuje do infraštruktúry, ktorá umožňuje jej zákazníkom maximálne využiť digitálnu revolúciu. Rozsah pôsobenia a odovzdanie k inováciám umožňuje Liberty Global rozvíjať služby poskytované prostredníctvom sietí novej generácie, ktoré spájajú 25 miliónov zákazníkov využívajúcich 51 miliónov televíznych, širokopásmových internetových a telefónnych služieb. Liberty Global poskytuje tiež viac ako 10 miliónov mobilných služieb a ponúka WiFi služby cez 10 miliónov prístupových bodov.

 

Podniky spoločnosti Liberty Global pozostávajú z dvoch divízií: Liberty Global Group (NASDAQ: LBTYA, LBTYB a LBTYK) pre európske operácie a LiLAC Group (NASDAQ: LILA a LILAK, OTC Link: LILAB) v Latinskej Amerike a Karibiku.

 

Liberty Global Group pôsobí v 12 európskych krajinách pod spotrebiteľskými značkami Virgin Media, Unitymedia, Telenet a UPC. Liberty Global Group vlastní aj 50% holandského spoločného podniku VodafoneZiggo, ktorý má 4 milióny zákazníkov, 10 miliónov účastníkov pevnej siete a 5 miliónov mobilných zákazníkov. Skupina LiLAC pôsobí vo viac ako 20 krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku v rámci spotrebiteľských značiek VTR, Flow, Liberty, Más Móvil a BTC. Skupina LiLAC navyše prevádzkuje podmorské siete v celom regióne na viac ako 40 trhoch.

 

Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com

About Liberty Global

Liberty Global is the world’s largest international TV and broadband company, with operations in more than 30 countries across Europe, Latin America and the Caribbean. We invest in the infrastructure that empowers our customers to make the most of the digital revolution. Our scale and commitment to innovation enable us to develop market-leading products delivered through next-generation networks that connect our 25 million customers who subscribe to 51 million television, broadband internet and telephony services. We also serve over 10 million mobile subscribers and offer WiFi service across 10 million access points.

 

Liberty Global’s businesses are comprised of two stocks: the Liberty Global Group (NASDAQ: LBTYA, LBTYB and LBTYK) for our European operations, and the LiLAC Group (NASDAQ: LILA and LILAK, OTC Link: LILAB), which consists of our operations in Latin America and the Caribbean.

 

The Liberty Global Group operates in 12 European countries under the consumer brands Virgin Media, Unitymedia, Telenet and UPC. The Liberty Global Group also owns 50% of VodafoneZiggo, a Dutch joint venture, which has 4 million customers, 10 million fixed-line subscribers and 5 million mobile subscribers. The LiLAC Group operates in over 20 countries in Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. In addition, the LiLAC Group operates a sub-sea fiber network throughout the region in over 40 markets.     

 

For more information, please visit www.libertyglobal.com.