UPC aj vo Vašom meste

UPC expanduje

Práve sme rozšírili našu dostupnosť v Devínskej Novej Vsi a Modre.

Viac info o našich službách, aktuálnych akciách alebo novinkách vo Vašom meste Vám radi poskytneme - napíšte nám.

  1. Zadajte Vaše meno Meno môže obsahovať iba písmená
  2. Zadajte svoju emailovú adresu Neplatný formát emailovej adresy
  3. Zadajte svoje telefónne číslo Telefónne číslo zadávajte bez medzier
  4. Zadajte mesto, v ktorom sa objekt nachádza
  5. Opíšte Vašu požiadavku
  6. Odoslaním formulára súhlasíte s obchodnými podmienkami a so spracovaním Vašich osobných údajov.

Lokálne kontakty

Máte záujem alebo otázky?

Využite Vaše lokálne UPC kontakty:

 
 
 
 
 

Obchodné podmienky

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu.

 

Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.