Tlačové správy > 2018 > Tlačová správa

 
 

Výsledky UPC v 2. štvrťroku 2018: viac hodnoty pre zákazníkov a rozširovanie siete

Giga-ready sieť od UPC je už dostupná pre takmer 600 000 domácnosti na Slovensku

Bratislava 8.8.2018 – Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, v druhom štvrťroku 2018 pokračovala v investíciách do rozširovania svojej širokopásmovej giga-ready siete a poskytovania inovatívnych služieb pre svojich zákazníkov. Investície, spolu s novou ponukou služieb s názvom Happy Home®, priniesli viac hodnoty pre zákazníkov a podporili rast predaja digitálnych služieb s celkovým dosiahnutým počtom 381 300 služieb (RGU´s).

Kľúčové momenty za 2. štvrťrok 2018

Giga-ready širokopásmová sieť od UPC je na Slovensku dostupná už pre takmer 600 000 domácnosti. Pokračujúce investície do expanzie optickej siete umožnili na konci 2. štvrťroku 2018 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na giga-ready širokopásmovú sieť UPC v Slovenskej republike, na celkovo 594 400 domácností, čo je medziročne viac o 17 900 domácností.

 

• Investície do rozširovania siete, spolu s ponukou Happy Home®, podporili predaj televíznych, internetových a telefónnych služieb UPC v porovnaní s 2. štvrťrokom 2017 o ďalších 13 400, na celkový počet 381 300 služieb na konci 2. štvrťroku 2018.

 

• Spoločnosť UPC pokračovala tiež v posilňovaní konektivity a zvyšovaní prenosových rýchlostí až do 500 Mb/s, poskytovaných prostredníctvom inovatívnych WiFi routerov Connect Boxov. S uvádzaním inovatívnych funkcií spoločnosť UPC pokračovala aj pre zákazníkov TV služieb, ktorí môžu od apríla 2018 sledovať mobilnú televíziu Horizon Go v vo všetkých krajinách Európskej únie ako doma, vrátane 7-dňového TV Archívu a online videotéky MyPrime.

Spoločnosť UPC k 30.6.2018 evidovala 381 300 služieb, vrátane:                        

Internet

133,300
Zmena v porovnaní s Q2 2017

+6,300

 
 

TV

166,900
Zmena v porovnaní s Q2 2017

+3,200

 
 

Telefonovanie

81,100
Zmena v porovnaní s Q2 2017

+3,900

 
 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

 

"Významné investície do rozširovania a modernizácie našej širokopásmovej giga-ready siete a uvádzanie inovatívnych služieb rezultovali na konci 2. štvrťroka do pokračujúceho rastu predaja našich digitálnych služieb. Tieto výsledky potvrdzujú správnosť našej ambicióznej stratégie, ktorá je založená na uvádzaní inovatívnych služieb, výraznom rozširovaní našej širokopásmovej siete a sústavnom skvalitňovaní zákazníckych služieb. Preto budeme v tomto trende pokračovať aj v nadchádzajúcom období.“

 

Viac hodnoty pre zákazníkov

V druhom štvrťroku spoločnosť UPC pokračovala s ponukou Happy Home® so sloganom „Užite si každú chvíľu“, ktorá priniesla viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, podporenú zvyšovaním rýchlostí internetového pripojenia až do 500 Mb/s, poskytovaného prostredníctvom špičkového WiFi routra Connect Boxu. Spolu s rozširovaním a modernizáciou siete v nových lokalitách tieto skutočnosti podporili rast predaja internetových služieb na celkový počet 133 300 na konci 2. štvrťroku tohto roku, t.j. o 6 300 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017. Spoločnosť UPC zaznamenala pokračujúci záujem zákazníkov aj v segmente televíznych služieb, kde na konci 2. kvartálu evidovala 166 900 služieb, čo medziročne predstavuje nárast o 3 200 služieb. Zvýšil sa tiež počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 2. štvrťroku evidovala 81 100, teda o 3 900 viac než na konci 2. štvrťroku 2017.

Giga-ready sieť od UPC je už dostupná pre takmer 600 000 domácností

Na konci 2. kvartálu počet domácností v Slovenskej republike s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu od UPC dosiahol 594 400, čo je o 17 900 viac než pred rokom. Počas uplynulého obdobia spoločnosť UPC výrazne investovala do modernizácie siete a pokrytia domácností s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu. Toto rozšírenie širokopásmovej siete je súčasťou viacročného investičného plánu spoločnosti Liberty Global s názvom GigaWorld, zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry pre milióny nových domácností naprieč Európou.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD kvalite, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Spoločnosť UPC v roku 2017 úspešne pokračovala v integrácii českej a slovenskej prevádzky, ktorá sa začala v apríli 2016. Zlúčením vznikla spoločnosť, ktorá na obidvoch trhoch pokrýva viac ako 2 milióny domácností a takmer 809 000 zákazníkov, ktorí využívajú viac ako 1,5 milióna služieb (údaje nezahrnujú satelitné video služby). Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk.

 

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa televíznych a širokopásmových služieb, ktorý pôsobí vo viac než 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a v Karibiku. Liberty Global neustále investuje do infraštruktúry, ktorá umožňuje jej zákazníkom maximálne využiť digitálnu revolúciu. Rozsah pôsobenia a oddanosť inováciám umožňuje Liberty Global rozvíjať služby poskytované prostredníctvom sietí novej generácie, ktoré spojujú 25 miliónov zákazníkov využívajúcich 51 miliónov televíznych, širokopásmových internetových a telefónnych služieb. Liberty Global poskytuje tiež viac než 10 miliónov mobilných služieb a ponúka wifi pomocou 10 miliónov prístupových bodov.