Tlačové správy

UPC BROADBAND SLOVAKIA chce neustále poskytovať informácie partnerom,  zákazníkom, médiám a ďalším zainteresovaným stranám o nových produktoch službách a o zapojení našej spoločnosti do rôznych sociálnych projektov v súčasnosti.

 

Ďalšie informácie o službách UPC záujemcovia získajú na infolinke 02 / 594 22 222, na vybraných sociálnych sieťach, alebo osobne na zákazníckych strediskách. Pre podrobnejšie informácie, prosíme, kontaktujte hovorcu UPC.