Spracovatelia osobných údajov

Informácie uvedené na tejto webstránke majú len informatívny charakter, nie sú záväzné a nemusia obsahovať všetky podmienky poskytovania služieb.

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na najbližšom Zákazníckom stredisku alebo na Call centre na čísle 02/594 22 222.

Uvedené skutočnosti sú podstatnými informáciami v zmysle § 8 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kopírovanie, distribúcia, alebo akákoľvek forma publikovania či iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na www stránkach spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. bez výslovného súhlasu spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. sú zakázané.

V zmysle príslušných ustanovení Všeobecného povolenia č. 1/2014, spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. oznamuje, že ako službu verejnosti získala prístup k programovým službám vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Uvedené služby UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje len v rámci balíkov svojej programovej ponuky.

Vážený zákazník, zaslaním požiadavky na adresu post@upc.sk máte možnosť zistiť, či právnická alebo fyzická osoba, ktorej názov resp. meno zadáte, spracúva osobné údaje v mene spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.