Súťaže

Ak radi súťažíte - toto je priestor pre Vás! Zapojte sa, vyhrajte a vychutnajte si zaujímavé podujatia alebo vecné ceny!

Súťažte s Vital Studio
Otvoriť Zatvoriť

Súťaž a vyhraj fit permanentku

Súťaž uzavretá, prebieha žrebovanie...

Vyhrajte DVD True Detective I.
Otvoriť Zatvoriť

Vyhrajte DVD prvej série True Detective

Súťaž uzavretá, prebieha žrebovanie...

Formula 1 naživo? Máme pre Vás lístky!
Otvoriť Zatvoriť

Blahoželáme výhercovi súťaže

Tomáš Lobpreis, Bratislava

Súťažte s TLC
Otvoriť Zatvoriť

Prebieha žrebovanie...

Jazznight
Otvoriť Zatvoriť

Blahoželáme výhercom súťaže

Rasťo Šepeľák, Bratislava

Lukáš Gejdoš, Bratislava

Lenka Trnkusová, Bratislava

Ján Kucman, Trnava

Veľká súťaž s TV5Monde
Otvoriť Zatvoriť

Blahoželáme výhercom súťaže

Tibor Szopko, Moldava nad Bodvou

Ladislav Rakay, Bratislava

Salón Laurentis
Otvoriť Zatvoriť

Blahoželáme výhercom súťaže

Iveta Kanisová, Žilina

Ľubomír Sýkora, Žilina

Alena Benyoova, Bratislava

Roman Havlíček, Pezinok

Katka Šmikalová, Bratislava

Maria Horik, Bratislava

Limp Bizkit koncert
Otvoriť Zatvoriť

Blahoželáme výhercom súťaže

Helena Zimná, Bratislava

Beáta Lociová, Bratislava

Súťažte s Nickelodeon
Otvoriť Zatvoriť

Blahoželáme výhercom súťaže

Iveta Kanisová, Žilina

Štefan Amrich, Košice

Veronika Savarová, Trnava

Vyhraj 10 nezabudnuteľných dní s tímom Hope Swinnimer v Kanade!
Otvoriť Zatvoriť

Prebieha žrebovanie

Hra o Tróny
Otvoriť Zatvoriť

Blahoželáme výhercom súťaže

Hlavná cena:

 

Katka B., Bratislava

 

Balíčky od HBO:

 

Karol Štefanko, Zvolen

Adrián Tóth, Hlohovec

Zuzana Halašová, Bratislava

 

Všetky zverejnené súťaže podliehajú Všeobecným podmienkam UPC súťaží.

 
 
 
 
 

Všeobecné podmienky súťaže

Usporiadateľ

 

Organizátorom súťaže je UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 38877/B (ďalej len „UPC“)

 

Tieto podmienky sa aplikujú na súťaže usporiadané spoločnosťou UPC prostredníctvom internetovej stránky upc.sk a/alebo iného softvéru v dispozičnej sfére UPC (napr. aplikácia) za predpokladu, že organizátorom je UPC, pokiaľ osobitné podmienky konkrétnej súťaže* neustanovia inak. Odoslaním súťažného formulára osoba (ďalej len „účastník“) vyjadruje svoj súhlas s obsahom týchto podmienok a/alebo s obsahom osobitných podmienok konkrétnej súťaže, ako aj svoj súhlas s účasťou v súťaži.

 

Účasť v súťaži

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia webovej stránky upc.sk a/alebo užívatelia iného softvéru v dispozičnej sfére UPC, okrem: zamestnancov spoločnosti UPC, rodinných príslušníkov zamestnancov UPC, obchodných partnerov, ktorí venujú výhry do súťaže a ich rodinných príslušníkov.

 

Výhry

 

Výhercovia budú vyžrebovaní zo zoznamu všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky osobitné podmienky konkrétnej súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránkach www.upc.sk a všetci výhercovia budú kontaktovaní našou spoločnosťou.

 

Výhercovia sú oprávnení prevziať si predmet výhry osobne na zákazníckom stredisku v Bratislave (Ševčenkova 36, 851 01 v pracovné dni medzi 08:00 a 18:00 hod), alebo im, na základe písomnej žiadosti, môže byť zaslaný poštou, ak nie je osobitnými podmienkami konkrétnej súťaže stanovené inak. Spoločnosť UPC nezodpovedá za vady vzniknuté na predmete výhry počas poštovej prepravy.

 

Výherca je pri preberaní predmetu výhry povinný sa preukázať platným občianskym preukazom. V prípade maloletého výhercu, je povinný predmet výhry prebrať jeho zákonný zástupca.

 

Ochrana osobných údajov

 

Účastníci svojou účasťou v súťaží, t.j. odoslaním súťažného formulára, dávajú UPC svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom:

 

- realizácie súťaže a odovzdania predmetu výhry,

- riadnej identifikácie účastníka súťaže,

- zverejnenia mena výhercu, prípadne za iným účelom súvisiacim s organizáciu súťaže, ak tak ustanovujú osobitné podmienky konkrétnej súťaže.

 

Výhradné právo organizátora

 

Spoločnosť UPC si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži zmeniť. Zmeny budú v dostatočnom časovom predstihu uverejnené na stránkach online.upc.sk.

 

* Za osobitné podmienky konkrétnej súťaže sú považované aj doplňujúce informácie, pokyny a podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži, ktoré musí účastník splniť za predpokladu, že má záujem o účasť v danej súťaži, ak sú účastníkovi dostupné pred odoslaním súťažného formulára.

Všeobecné podmienky súťaže

Usporiadateľ

 

Organizátorom súťaže je UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 38877/B (ďalej len „UPC“).

 

Tieto podmienky sa aplikujú na súťaže usporiadané spoločnosťou UPC prostredníctvom internetovej stránky upc.sk a/alebo iného softvéru v dispozičnej sfére UPC (napr. aplikácia) za predpokladu, že organizátorom je UPC, pokiaľ osobitné podmienky konkrétnej súťaže* neustanovia inak. Odoslaním súťažného formulára osoba (ďalej len „účastník“) vyjadruje svoj súhlas s obsahom týchto podmienok a/alebo s obsahom osobitných podmienok konkrétnej súťaže, ako aj svoj súhlas s účasťou v súťaži.

 

Účasť v súťaži

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia webovej stránky upc.sk a/alebo užívatelia iného softvéru v dispozičnej sfére UPC, okrem: zamestnancov spoločnosti UPC, rodinných príslušníkov zamestnancov UPC, obchodných partnerov, ktorí venujú výhry do súťaže a ich rodinných príslušníkov.

 

Výhry

 

Výhercovia budú vyžrebovaní zo zoznamu všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky osobitné podmienky konkrétnej súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránkach www.upc.sk a všetci výhercovia budú kontaktovaní našou spoločnosťou.

 

Výhercovia sú oprávnení prevziať si predmet výhry osobne na zákazníckom stredisku v Bratislave (Ševčenkova 36, 851 01 v pracovné dni medzi 08:00 a 18:00 hod), alebo im, na základe písomnej žiadosti, môže byť zaslaný poštou, ak nie je osobitnými podmienkami konkrétnej súťaže stanovené inak. Spoločnosť UPC nezodpovedá za vady vzniknuté na predmete výhry počas poštovej prepravy.

 

Výherca je pri preberaní predmetu výhry povinný sa preukázať platným občianskym preukazom. V prípade maloletého výhercu, je povinný predmet výhry prebrať jeho zákonný zástupca.

 

Ochrana osobných údajov

 

Účastníci svojou účasťou v súťaží, t.j. odoslaním súťažného formulára, dávajú UPC svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom:

 

- realizácie súťaže a odovzdania predmetu výhry,

- riadnej identifikácie účastníka súťaže,

- zverejnenia mena výhercu, prípadne za iným účelom súvisiacim s organizáciu súťaže, ak tak ustanovujú osobitné podmienky konkrétnej súťaže.

 

Výhradné právo organizátora

 

Spoločnosť UPC si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži zmeniť. Zmeny budú v dostatočnom časovom predstihu uverejnené na stránkach online.upc.sk.

 

* Za osobitné podmienky konkrétnej súťaže sú považované aj doplňujúce informácie, pokyny a podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej súťaži, ktoré musí účastník splniť za predpokladu, že má záujem o účasť v danej súťaži, ak sú účastníkovi dostupné pred odoslaním súťažného formulára.