UPC Digital - Prémiový balíček Filmbox Plus

Prémiový balíček

2.90 €/mes.
Zľavnená cena!
pri 12 mes. viazanosti

Tento balík je možné priobjednať si k ponukám:
UPC Digital ENTRY a UPC Digital BASIC.

 • Nechajte sa uniesť filmovým svetom.
 • Ponúka dobrodružné, historické, romantické filmy a komédie
 • Každý večer je pre Vás pripravená skvelá filmová nádielka
 • Program na každý deň nájdete v našom online elektronickom programovom sprievodcovi: webEPG

Doplnkové služby

DVR+HD

Digitálne video nahrávanie s HD

 • Kedykoľvek pozastavte živé vysielanie
 • Sledujte programy v HD kvalite
 • Nahrávajte až 2 filmy naraz
 • Uložte až do 130 hodín (320 GB) nahrávok
4,90 €
mesačne
Prijímač DVR+HD (kúpa)
0.00  mesačne
Jednorazovo 200
Prijímač DVR+HD (prenájom)
4.90  mesačne
Jednorazovo 0

Akcia

Akciová ponuka

 • Balík FilmBox Plus za 2.90 € mesačne s viazanosťou na 12 mesiacov

Po dokončení online objednávky Vám bude telefonovať zamestnanec UPC, aby s Vami dohodol termín aktivácie služby.

Ponuka bez viazanosti: pri objednaní tejto služby bez viazanosti Vám bude účtovaná cena 5.22 € mesačne.

Doplnky

Doplnkové služby

Doplnkové služby

DVR+HD

Digitálne video nahrávanie s HD

 • Kedykoľvek pozastavte živé vysielanie
 • Sledujte programy v HD kvalite
 • Nahrávajte až 2 filmy naraz
 • Uložte až do 130 hodín (320 GB) nahrávok
4,90 €
mesačne
Prijímač DVR+HD (kúpa)
0.00  mesačne
Jednorazovo 200
Prijímač DVR+HD (prenájom)
4.90  mesačne
Jednorazovo 0
 
HD

Príjem TV programov v tej najvyššej kvalite!

Nový prijímač digitálnej káblovej televízie vo vysokom rozlíšení je dalším stupňom v kvalite digitálneho vysielania.

2,90 €
mesačne
HD Prijímač (kúpa)
0.00 mesačne
Jednorazovo 80
HD Prijímač (prenájom)
2.90 mesačne
Jednorazovo 0
 
DVR

Nahrajte si až 100 hodín televíznej zábavy!

Neprispôsobujte sa televíznemu programu! S Digitálnym Video Rekordérom (DVR) sa televízny program prispôsobí Vám!

2,90 €
mesačne
DVR prijímač (prenájom)
2.90 mesačne
Jednorazovo 0

TV stanice

Filmbox Plus obsahuje

Podmienky

Podmienky kampane pre viazanosť na 24 mesiacov

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie: nadštandardné služby digitálnej retransmisie - prémiové balíky:

 • balík Filmbox Plus (ďalej len "Filmbox Plus")
 • balík Adult (ďalej len "Adult")

Poskytovateľ sa zaväzuje:

 • poskytnúť Užívateľovi nadštandardnú službu Filmbox Plus podľa Zmluvy o pripojení za Cenu vo výške 4,03 € mesačne na dobu 24 mesiacov, alebo
 • poskytnúť Užívateľovi nadštandardnú službu Adult podľa Zmluvy o pripojení za Cenu vo výške 8,06 € mesačne na dobu 24 mesiacov

Doba viazanosti je 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby.

Užívateľ môže počas doby viazanosti požiadať o zmenu rozsahu poskytovania Služby resp. o prechod na inú službu len v prípade, ak spĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, ktorú využije.

V prípade porušenia záväzku stanoveného v čl. 18.9 Podmienok vrátane žiadosti Užívateľa o takú zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o taký prechod na inú službu, ktorý nespĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške podľa tabuľky uvedenej nižšie.

SlužbaZmluvná pokuta
Filmbox Plus24 €
Adult48 €

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok a Tarify DTV alebo Tarify DTV MMDS.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Tieto podmienky kampane sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

Vaša objednávka

Cena (mesačná)
Cena (jednorazová)
Objednať

Objednávka nie je záväzná, objednané
služby máte možnosť zmeniť
v telefonickom rozhovore s agentom,
ktorý Vás bude kontaktovať.